Chuyên phân phối tiền USD, tiền lì xì

TIỀN LÌ XÌ TẾT 2015

Tiền Lì Xì Hình Trâu

Tiền Lì Xì Hình Trâu

Giá: 60,000 VNĐ VNĐ

Tiền Lì Xì Hình Ngựa

Tiền Lì Xì Hình Ngựa

Giá: 60,000 VNĐ VNĐ

Tiền Lì Xì Hình Hổ

Tiền Lì Xì Hình Hổ

Giá: 60,000 VNĐ VNĐ

2 USD CÁC NĂM

2 USD 1928 MỚI 90-95% 

2 USD 1928 MỚI 90-95% 

Giá: 500.000 VNĐ

2 USD 1928 Mới 80-85%

2 USD 1928 Mới 80-85%

Giá: 400.000 VNĐ

2 USD 1953 mới 95-100%

2 USD 1953 mới 95-100%

Giá: 350.000 VNĐ

2 USD 1953 Mới 85-90%

2 USD 1953 Mới 85-90%

Giá: 250.000 VNĐ

2 USD 1963 Mới 95-100%

2 USD 1963 Mới 95-100%

Giá: 300.000 VNĐ

2 USD 1963 Mới 85-90%

2 USD 1963 Mới 85-90%

Giá: 250.000 VNĐ

2 USD ĐỘC ĐÁO

Tiền 2 USD Năm Sinh

Tiền 2 USD Năm Sinh

Giá: 200,000 VNĐ

2 USD Uncut 32 Tờ Năm 2009

2 USD Uncut 32 Tờ Năm 2009

Giá: 3.800.000 VNĐ

TIỀN SERI ĐẸP