Chuyên phân phối tiền USD, tiền lì xì

2 USD 1917 - 1918

2 USD Năm 1918 Khổ Lớn

2 USD Năm 1918 Khổ Lớn

Giá: Liên hệ VNĐ

2 USD Năm 1917 Seri D19903868A

2 USD Năm 1917 Seri D19903868A

Giá: 6.000.000 VNĐ