Chuyên phân phối tiền USD, tiền lì xì

Bộ Tiền Giải Phóng Miền Nam 1966-1975

Bộ Tiền Giải Phóng Miền Nam 1966-1975

Giá Bán: VNĐ

Giá Thị Trường: VNĐ

Thông Tin Chi Tiết

Bộ Tiền Giải Phóng Miền Nam Việt Nam này bao gồm 8 mệnh giá là 10 Xu, 20 Xu, 50 Xu, 1 đồng, 2 đồng, 5 đồng, 10 đồng và 50 đồng.

Bộ Tiền Xưa Việt Nam năm 1966 là loại tiền được sản xuất vào năm 1966 nhằm mục đích tiêu trong khu vực miền nam khi quân đội ta đã chiếm đóng được 1 số khu vực miền nam, nhưng mãi đến năm 1975 mới được đưa vào lưu thông. Và đến năm 1976 thì tiêu tiền thống nhất cả nước là tiền giấy CHXHCN VN.

1. Tờ 10 Xu 1966

Mặt trước là hình ruộng Muối, mặt sau là hình Sông Cửu Long.

Giá bán: 30.000 VNĐ

bo-tien-giai-phong-mien-nam-1966-1975-1

2. Tờ 20 Xu 1966

Mặt trước là hình rừng cao su, mặt sau là hình bộ đội giải phóng hành quân.

Giá bán: 40.000 VNĐ

bo-tien-giai-phong-mien-nam-1966-1975-2

3. Tờ 50 Xu 1966

Mặt trước là hình thu hoạch Mía , mặt sau là hình đan chiếu.

Giá bán: 60.000 VNĐ

bo-tien-giai-phong-mien-nam-1966-1975-3

4. Tờ 1 Đồng 1966

Mặt trước là hình ghe chở dừa Nam Bộ, mặt sau là hình ảnh cắt lúa ở Miền Bắc.

Giá bán: 50.000VNĐ

bo-tien-giai-phong-mien-nam-1966-1975-4

5. Tờ 2 Đồng 1966

Mặt trước là hình ảnh cây cầu Móng Sài Gòn, mặt sau là hình ảnh nhân dân tiếp bộ đội.

Giá bán: 60.000 VNĐ

bo-tien-giai-phong-mien-nam-1966-1975-5

6. Tờ 5 Đồng 1966

Mặt trước là hình xưởng dệt Sài Gòn, mặt sau là hình bắn rơi máy bay Mĩ ở báp bắc.

Giá bán: 80.000 VNĐ

bo-tien-giai-phong-mien-nam-1966-1975-6

7. Tờ 10 Đồng 1966

Mặt trước là hình 3 cô đại diện cho 3 miền, mặt sau là hình đồng bào Thượng.

Giá bán: 200.000 VNĐ

bo-tien-giai-phong-mien-nam-1966-1975-7

8. Tờ 50 Đồng 1966

Mặt trước là hình công binh Xưởng, mặt sau là hình máy cày gặt lúa.

Giá bán: Liên Hệ.

bo-tien-giai-phong-mien-nam-1966-1975-8

SẢN PHẨM LIÊN QUAN: