Chuyên phân phối tiền USD, tiền lì xì

British Guiana

[Bản đồ, quốc kỳ, quốc huy British Guiana]

Vào cuối thế kỷ XV, người Tây Ban Nha đặt chân lên lãnh thổ Guyana. Đến cuối thế kỷ XVI, thực dân Hà Lan và sau đó là thực dân Anh xâm nhập Guyana. Suốt từ thế kỷ XVIII đến đầu thế kỷ XIX, giữa Anh, Hà Lan và Pháp đã diễn ra cuộc đấu tranh gay gắt giành quyền thống trị thuộc địa này. Theo hiệp ước ký kết giữa Anh – Hà Lan năm 1814, ba tỉnh Essequibo , Berbice và Demerara trở thành thuộc địa của Anh. Năm 1831, Anh sáp nhập ba tỉnh này thành Guyana thuộc Anh (British Guiana). Ngày 26-5-1966, Guyana thuộc Anh tuyên bố là nước độc lập và ngày 23-2-1970 lấy tên là nước Cộng hòa Guyana.

Speak Your Mind

*