Chuyên phân phối tiền USD, tiền lì xì

British North Borneo[Bản đồ, quốc kỳ, quốc huy British North Borneo]

Borneo là đảo duy nhất thế giới có 3 quốc gia riêng biệt và là đảo lớn thứ 3 thế giới với diện tích lên đến 743.330 km² tại Đông Nam Á. Borneo là tên gọi của người phương Tây và hiếm khi được dân địa phương gọi. Đảo chia làm ba phần thuộc chủ quyền của ba nước Brunei, Indonesia và Malaysia. Phần đảo này thuộc chủ quyền của Indonesia được gọi là Kalimantan trong khi phần thuộc chủ quyền thuộc Malaysia được gọi là Đông Malaysia. Gần như toàn bộ lãnh thổ Brunei là một phần nhỏ của đảo Borneo.

– Cuối thế kỷ thứ 4 – đầu thế kỷ 5: phía đông đảo này có nhà nước Kutai theo Ấn Độ giáo tương đối giàu có nhờ thương mại
– Thế kỷ 17: Những người Malay di cư tới phía Tây của đảo này và thành lập vương quốc hồi giáo. Vương quốc này sau đó bị người Hoa di cư tới lật đổ và lập nên nhà nước Lanfang.
– Thế kỷ 19 – đầu thế kỷ 20: Đế quốc Anh và đế quốc Hà Lan chia nhau đảo này.
– 1942 – 1945: Quân Nhật chiếm đóng đảo.
– Sau Chiến tranh thế giới thứ hai: phần lãnh thổ do Hà Lan chiếm đóng trở thành thuộc chủ quyền của Indonesia. Các lãnh thổ Sabah và Sarawak thuộc Anh sáp nhập với Malay để lập nên Malaysia hiện đại.
– Năm 1984: Vương quốc Brunei được thành lập.

Speak Your Mind

*