Chuyên phân phối tiền USD, tiền lì xì

Các đề cử giải thưởng ‘IBNS Banknote of the Year’ 2010

‘IBNS Banknote of the Year’ là giải thưởng hàng năm do tổ chức IBNS (International Bank Note Society)thực hiện. Hãy cùng xem qua các đề cử tranh giải năm 2010:


(http://www.theibns.org/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=138&Itemid=45)

Speak Your Mind

*