Chuyên phân phối tiền USD, tiền lì xì

Chuẩn bị phát hành tiền 2 Euro kỷ niệm 10 năm ra đời

Euro (ký hiệu tiền tệ quốc tế: “EUR”) là tiền tệ chung của các nước thuộc Liên minh châu Âu. Tiền giấy và tiền kim loại Euro bắt đầu được lưu hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2002 tuy rằng loại tiền tệ này đã được đưa vào sử dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 1999.
Dưới đây là các mẫu phác thảo chuẩn bị được phát hành


Speak Your Mind

*