Chuyên phân phối tiền USD, tiền lì xì

Cộng hòa Congo[Bản đồ, quốc kỳ, quốc huy Cộng hòa Congo]

Cộng hòa Congo (tiếng Pháp: République du Congo) là một quốc gia ở Trung Châu Phi. Cộng hòa Congo không phải là Cộng hòa Dân chủ Congo (tiếng Pháp: République Démocratique du Congo, viết tắt là DR Congo). Về vị trí địa lý Cộng hòa Congo phía bắc giáp Cameroon và Trung Phi, đông giáp Cộng hòa dân chủ Congo, tây giáp Gabon, nam giáp Angola. Quốc gia này đã từng theo chế độ chủ nghĩa xã hội, có quan hệ mật thiết với Liên Xô và các quốc gia xã hội chủ nghĩa khác nhưng chỉ trong một thời gian ngắn. Năm 2004, Cộng hòa Congo được bầu làm thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2005-2007.

Speak Your Mind

*