Chuyên phân phối tiền USD, tiền lì xì

Cộng hòa dân chủ Saharawi Arab[Bản đồ, quốc kỳ, quốc huy Cộng hoà Dân chủ Saharawi Arab]

Cộng hoà Dân chủ Saharawi Arab là một quốc gia chưa hoàn toàn được công nhận, vốn tuyên bố chủ quyền toàn vùng Tây Sahara, vốn đang bị Ma Rốc kiểm soát 80% lãnh thổ, chính phủ phải lưu vong. Thủ phủ: El Aaiun. Nhà nước được tuyên bố bởi Mặt trận Politsario vào năm 1976 và hiện được Liên minh Châu Phi cũng như 83 nước trên toàn thế giới công nhận.

Saharawi Arab trước tháng 11/1973 gọi là Tây Sahara thuộc địa Tây Ban Nha. Nằm ở Tây Bắc châu Phi giáp Maroc, Angieri, Mauritania & Đại Tây Dương. Cộng hoà Dân chủ Saharawi Arab đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam từ 02/03/1979.

Speak Your Mind

*