Chuyên phân phối tiền USD, tiền lì xì

Cộng hòa Tatarstan[Bản đồ, quốc kỳ, quốc huy Cộng hòa Tatarstan]

Cộng hòa Tatarstan là một chủ thể liên bang của Nga (một nước cộng hòa). Diện tích là 68.000km² với dân số 3.800.000. Thủ đô là Kazan. Nước cộng hòa này nằm ở trung tâm Đồng bằng Đông Âu, cách Moskva khoảng 800 km về phía đông. Nước cộng hòa này nằm giữa sông Volga và sông Kama (một nhánh của sông Volga) và trải dài về phía đông tới Dãy núi Ural.


[Tiền Tatarstan mệnh giá 10 lít dầu]
km#Tn2 10 Litres (Petrol Industry) bronze

Speak Your Mind

*