Chuyên phân phối tiền USD, tiền lì xì

Công quốc Monaco[Bản đồ, quốc kỳ, quốc huy Công quốc Monaco]
Công quốc Monaco rộng 2 km² (nhỏ thứ nhì thế giới, sau Vatican), có 32.000 dân (là nước có mật độ dân cư cao nhất), hình thành từ năm 1297, khi Francois Grimaldi chỉ huy chiếm một pháo đài của Ý để đòi “ra riêng”. Ngày nay pháo đài cổ là Cung điện hoàng gia.Là một eo biển nhỏ của nước Pháp nằm ở hướng nam, nhưng công quốc Monaco là một quốc gia độc lập.


[Tiền xu Monaco]
Monaco chịu sự kiểm soát của Pháp, đến năm 1861 mới được độc lập. Hiến pháp năm 1911 quy định Monaco là một nước quân chủ lập hiến, hoàng tử là quốc trưởng. Ban lãnh đạo gồm một thủ hiến và 4 quan chức trong hội đồng Chính phủ. Thủ hiến là một công dân Pháp do ông Hoàng chọn từ những người do Pháp giới thiệu.

Speak Your Mind

*