Chuyên phân phối tiền USD, tiền lì xì

French Oceania[Bản đồ, quốc kỳ, quốc huy French Oceania]

French Oceania (tiếng Pháp Français de l’Océanie)là vùng thuộc địa của Pháp ở Châu Đại Dương (ngày nay là lãnh thổ Polynesia thuộc Pháp), bao gồm 130 hòn đảo bazan và san hô nằm rải rác ở 5 quần đảo ở Nam Thái Bình Dương là Quần đảo Société, quần đảo Tuamotu, quần đảo Gambier, Quần đảo Australes và quần đảo Marquises.

Người châu Âu bắt đầu đến vùng này vào thế kỉ XVI Những cuộc thám hiểm của người Pháp được tiến hành quy mô hơn khi các nhà truyền giáo Pháp đặt chân đến đây. Quần đảo Société do người Anh phát hiện và được tuyên bố thuộc về nước Anh năm 1767, nhưng lại thuộc về Pháp năm sau đó. Quần đảo này và nhóm đảo Marquise là xứ bảo hộ của Pháp năm 1840, rồi trở thành thuộc địa của Pháp năm 1880. Quần đảo Tuamotu do các nhà thám hiểm Tây Ban Nha phát hiện năm 1606, trở thành xứ bảo hộ của Pháp năm 1844 và bị Pháp sáp nhập năm 1881. Nhóm đảo Gambier do người Anh khám phá năm 1797, bị Pháp sáp nhập năm 1881. Quần đảo Australes thuộc quyền kiểm soát của Pháp năm 1880. Vùng Nam nhóm đảo Marquise do các nhà thám hiểm Tây Ban Nha phát hiện năm 1595, vùng Bắc Marquise do một người Mĩ phát hiện năm 1791. Toàn bộ nhóm đảo Marquise thuộc quyền sở hữu của Pháp và được các thủ lĩnh địa phương thừa nhận.

Tất cả các quần đảo, nhóm đảo trên đây được tập hợp thành một thuộc địa chung năm 1903 có tên gọi là French Oceania và trở thành lãnh thổ hải ngoại thuộc Pháp từ năm 1946 dưới tên gọi là French Polynesia.(wiki)


Speak Your Mind

*