Chuyên phân phối tiền USD, tiền lì xì

French Somaliland

[Bản đồ, quốc kỳ French Somaliland]

French Somaliland (tiếng Pháp: Côte française des Somalia) là một thuộc địa của Pháp ở vùng Sừng châu Phi. Được thành lập sau khi đã ký kết điều ước quốc tế giữa Pháp với Sultan & sau đó là giới cầm quyền Somalia vào các năm 1883 và 1887.

Thuộc địa kéo dài từ 1896 cho đến năm 1946, trước khi nó trở thành một lãnh thổ ở nước ngoài của Pháp. Năm 1967 French Somaliland được đổi tên thành vùng lãnh thổ của Pháp Afars & Issas (Territoire français des Afars et des Issas). Năm 1977, chính thức trở thành quốc gia độc lập là Djibouti.

Speak Your Mind

*