Chuyên phân phối tiền USD, tiền lì xì

Giới thiệu Danh mục Tiền Việt Nam

Từ năm 1996, việc đi tìm lời giải cho việc xây dựng các hệ thống tiền Việt Nam trong lịch sử bắt đầu được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xúc tiến bằng việc khởi đầu một Hội thảo chuyên đề văn hóa tiền tệ- đi tìm điểm khởi đầu của đồng tiền Việt Nam. Với nội dung “Tiền Việt Nam qua các triều đại”. Hội thảo đã thu hút được sự chú ý của nhiều nhà khoa học trong và ngoài Ngành, cùng giới sưu tầm tiền trên khắp cả nước.

Lúc đó, với ảnh hưởng to lớn của chuyên đề nghiên cứu tiền tệ đầu tiên- cuốn “Tiền cổ Việt Nam” do Nhà xuất bản Khoa học xã hội phát hành năm 1992, cùng với sự có mặt của tác giả cuốn sách- Giáo sư sử học Đỗ Văn Ninh đã là nguồn động viên và cổ vũ to lớn cho việc xúc tiến một chương trình nghiên cứu tiền Việt Nam kéo dài trong nhiều năm qua. Tại Hội thảo đầu tiên này, mặc dù các báo cáo nghiên cứu khoa học chưa có nhiều chứng cứ để phác thảo một cách đầy đủ nhất phân khúc tiền tệ phong kiến Việt Nam, nhưng từ đây, căn cứ của một Danh mục tiền Việt Nam đã được nhen nhóm hình thành. Tuy nhiên, việc định ra điểm khởi đầu của đồng tiền Việt Nam vẫn còn phải đặt ra để tiếp tục xem xét thêm.

Tiếp đó, năm 2003, Hội thảo “Đồng tiền Việt Nam- các giá trị lịch sử và kinh tế- xã hội”, với nhiều nhân tố mới trong học thuật và thời gian đủ chín để định hình một diện mạo chung. Với chất lượng của nhiều báo cáo khoa học đã cho thấy, một Danh mục tiền Việt Nam đã có cơ sở để hình thành.

Kể từ đó, việc nghiên cứu văn hóa tiền tệ trong ngành Ngân hàng đã có một bước tiến đáng kể. Cuốn sách “Tiền Việt Nam” của các tác giả thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xuất bản vào đúng dịp chuẩn bị kỷ niệm 60 năm thành lập Ngành (1951-2011) chính là kết quả của việc xây dựng và hoàn chỉnh Danh mục tiền Việt Nam dựa trên việc chỉnh lý Dự án nghiên cứu khoa học cấp Ngành “Các hệ thống tiền Việt Nam trong lịch sử”, đã được Hội đồng khoa học ngành Ngân hàng nghiệm thu vào năm 2007. Trên cơ sở Danh mục tiền Việt Nam này, các tác giả đang tiếp tục nghiên cứu để trong một thời gian sớm nhất có thể trình Thống đốc công nhận như một danh mục chuẩn trong việc ứng dụng nghiên cứu khoa học và xây dựng Bảo tàng Tiền Việt Nam sau này.

Đây có thể xem là lần đầu tiên, một Danh mục tiền Việt Nam được nghiên cứu và giới thiệu, đáp ứng việc hình dung tổng quan tiền tệ Việt Nam từ khi ra đời cho đến nay. Danh mục Tiền Việt Nam có các phần chú dẫn chi tiết về danh tính loại tiền, lịch đại, cùng nhiều đặc điểm nhận dạng chi tiết. Cuốn sách không những giúp cơ quan quản lý tiền tệ như ngân hàng có cơ sở công bố một Danh mục Tiền Việt Nam hoàn chỉnh, mà còn giúp ích cho đông đảo người yêu thích văn hóa tiền tệ có thể tìm hiểu lịch sử tiền tệ Việt Nam và tự thực hiện việc xây dựng sưu tập riêng cho mình.
(Ngân hàng nhà nước Việt Nam)

Speak Your Mind

*