Chuyên phân phối tiền USD, tiền lì xì

Saarland[Bản đồ, quốc kỳ, quốc huy Saarland]

Saarland ngày nay là một trong mười sáu tiểu bang của nước Đức. Thủ đô là Saarbrücken. Nó có diện tích 2570 km² và dân số khoảng 1.045.000 người. Vị trí của nó trên biên giới giữa Pháp và Đức đã cho Saarland một lịch sử độc đáo. Từ năm 1947 đến năm 1956, Saarland là lãnh thổ Pháp chiếm đóng tách biệt với phần còn lại của nước Đức.

Speak Your Mind

*