Chuyên phân phối tiền USD, tiền lì xì

Sách Tiền giấy và tiền kim loại nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam


Mới nhặt được cuốn sách này, tác giả người nước ngoài Howard A. Daniel III.
Sách liệt kê hình ảnh tiền giấy, tiền xu & đặc biệt tiền kỷ niệm khá đầy đủ.

Ngoài ra còn có số lượng phát hành, chất liệu, đánh giá độ hiếm…Sách dày 168 trang in màu, số lượng phát hành 500 bản. Năm phát hành 2009.

Speak Your Mind

*