Chuyên phân phối tiền USD, tiền lì xì

Thống kê năm phát hành tiền polymer VN

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sau khi nghiên cứu đưa ra loại tiền polymer có khả năng chống giả, có độ bền cao hơn, dễ cho người sử dụng nhận biết tiền giả hơn, khó làm giả hơn được bắt đầu in ở Việt Nam vào năm 2003 .

 

thong-ke-nam-phat-hanh-tien-polymer-vn

Tiền polymer Việt nam có năm phát hành là 2 số đầu trong dẫy seri : Ví dụ seri là : 03231023 thì tờ đấy phát hành năm 2003

( Cập nhật đến tháng 3/2013 )

– Loại 10.000 :   2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013                         ( 7 tờ )
– Loại 20.000 :   2006, 2007, 2008, 2009, 2012                                           ( 5 tờ )
– Loại 50.000 :   2003, 2004, 2005, 2006, 2009, 2011, 2012                         ( 7 tờ )
– Loại 100.000 : 2004, 2005, 2006, 2008, 2010, 2011 , 2012                        ( 7 tờ )
– Loại 200.000 : 2006, 2007, 2009, 2010, 2011                                           ( 5 tờ )
– Loại 500.000 : 2003, 2004, 2005, 2006 ,2008, 2009, 2010, 2011, 2012       ( 9 tờ )

Thông kê dưới đây có thể còn thiếu sót mong các bạn bổ xung thêm !
Sưu tầm

Speak Your Mind

*