Chuyên phân phối tiền USD, tiền lì xì

Thuật ngữ chơi tiền giấy

Đánh giá chất lượng tiền giấy, tiêu chi đánh giá chất lượng tiền giấy, đánh giá chất lượng tiền giấy chuẩn quốc tế.

1. Crisp Uncirculated (UNC): Tiền chưa sử dụng, còn mới nguyên, không có vết gấp, không vết bẩn.

2. Almost Uncirculated (AUNC): Tiền đã sử dụng nhẹ, có dấu gấp mờ ở giữa hoặc ở góc tờ tiền, thoạt nhìn giống hệt UNC.

3. Extremely Fine (EF hoặc XF): Có vài nếp gấp nhẹ hoặc một vết mạnh.

4. Very Fine (VF): Tờ tiền có vài vết gấp mạnh, hầu như không dính bẩn.

5. Fine (F): Gấp mạnh, có dấu gãy trên bề mặt tờ tiền, có vết bẩn, không bị rách góc hoặc re tờ tiền, không có lỗ đinh.

6. Very good (VG): Có vết rách nhỏ hoặc có một (hoặc vài) lỗ đinh.

7. Good (G): Bị mất một góc nhỏ hoặc rách tương đối lớn.

8. Fair: Bị rách nghiêm trọng, mất góc lớn, nhiều lỗ.

Speak Your Mind

*