Chuyên phân phối tiền USD, tiền lì xì

Http://tiensuutap.com chuyên bán bộ tiền Việt Nam Cộng Hòa từ 1955 lần 1, 1955 lần 2, 1964, bộ tướng 1966, hoa văn 1969, bộ thú 1972. Tiền Miền Nam chất lượng đẹp.