Chuyên phân phối tiền USD, tiền lì xì

Tiền Việt Nam Cộng Hòa 1966 (Bộ Tướng)

Tiền Việt Nam Cộng Hòa 1966 (Bộ Tướng)

Giá Bán: VNĐ

Giá Thị Trường: VNĐ

Thông Tin Chi Tiết

Bộ Tiền Việt Nam Cộng Hòa năm 1966 gồm 4 mệnh giá chính là tờ 50 đồng hoa văn tím, tờ 100 đồng tướng Lê Văn Duyệt gồm đầu tướng và đầu rồng, tờ 200 đồng tướng Nguyễn Huệ cũng có 2 loại hình chìm là chìm tướng và chìm rồng và cuối cùng là tờ 500 đồng hình tướng Trần Hưng Đạo.

Là một trong những bộ tiền cổ Việt Nam bán khá chạy vì ý nghĩa và giá cũng tương đối hợp lý, sau đây chúng ta cùng đi chi tiết hình ảnh của từng tờ tiền này nhé.

1. Tờ 50 đồng hoa văn tím 1966

Giá bán: 150.000 VNĐ

tien-viet-nam-cong-hoa-1966-bo-tuong

2. Tờ 100 đồng tướng Lê Văn Duyệt 1966 gồm 2 hình chìm khác nhau là chìm tướng và chìm rồng.

Giá bán chìm tướng 90.000 VNĐ

Giá bán chìm rồng 120.000 VNĐ

tien-viet-nam-cong-hoa-1966-bo-tuong-1

3. Tờ 200 đồng Nguyễn Huệ 1966 cũng gồm 2 loại hình chìm là chìm tướng và chìm rồng.

Giá bán chìm tướng 190.000 VNĐ

Giá bán chìm rồng 210.000 VNĐ

tien-viet-nam-cong-hoa-1966-bo-tuong-2

4. Tờ 500 đồng tướng Trần Hưng Đạo

Giá bán: 60.000 VNĐ

tien-viet-nam-cong-hoa-1966-bo-tuong-3

 

SẢN PHẨM LIÊN QUAN: