Chuyên phân phối tiền USD, tiền lì xì

Tiền Việt Nam Cộng Hòa 1972 (Bộ Thú)

Tiền Việt Nam Cộng Hòa 1972 (Bộ Thú)

Giá Bán: VNĐ

Giá Thị Trường: VNĐ

Thông Tin Chi Tiết

Bộ tiền Việt Nam Cộng Hòa năm 1972 này gồm có 5 mệnh giá là tờ 50 đồng in hình ngựa, 100 đồng hình trâu, 200 đồng hình nai, 500 đồng hình hổ, và 1000 đồng hình voi. Ngoài ra trong bộ tiền xưa này còn có 3 tờ là 5.000đ, 10.000đ và 1000 đồng Trương Công Định của năm 1975.

1. Tờ 50 đồng hình Ngựa 1972

In tại Bradbury Winkinson, Anh Quốc.

Phát hành ngày 25.08.1972.

Mặt trước: Dinh Độc Lập. Mặt sau: 3 con ngựa đang chạy. Khổ: 142mm x 70mm.

Giá bán: 50.000 vnđ

tien-viet-nam-cong-hoa-1972-bo-thu-1

2. Tờ 100 đồng 1972

In tại Bradbury Winkinson, Anh Quốc.

Phát hành ngày 25.08.1972. Mặt trước: Dinh Độc Lập. Mặt sau: Chăn trâu.

Khổ: 146mm x 73mm.

Giá bán: 50.000 VNĐ

tien-viet-nam-cong-hoa-1972-bo-thu-2

3. Tờ 200 đồng con Nai năm 1972

In tại Thomas de la Rue, Anh Quốc.

Phát hành ngày 25.08.1972. Mặt trước: Dinh Độc Lập. Mặt sau: Đàn Nai.

Khổ: 146mm x 73mm.

Giá bán: 100.000 VNĐ

tien-viet-nam-cong-hoa-1972-bo-thu-3

4. Tờ 500 đồng hình Hổ 1972

In tại Thomas de la Rue, Anh Quốc.

Phát hành ngày 25.08.1972.

Mặt trước: Dinh Độc Lập. Mặt sau: hình Cọp.

Khổ: 152mm x 76mm.

Giá bán: 50.000 VNĐ

tien-viet-nam-cong-hoa-1972-bo-thu-4

5. Tờ 1000 đồng hình Voi năm 1972.

Mặt trước Dinh độc lập, mặt sau: hình ảnh đàn voi

Giá bán: 50.000 VNĐ

tien-viet-nam-cong-hoa-1972-bo-thu-5

Đó là hình ảnh cũng như thông tin về bộ tien xua viet nam năm 1972 gồm 5 mệnh giá tương ứng với hình 5 con thú, trong bộ thú còn 3 tờ năm 1975 thuộc dạng siêu đắt và siêu hiếm đó là:

1. Tờ 5.000 đồng năm 1975 hình con Beo, Mặt trước Dinh độc lập, mặt sau: hình ảnh con Beo

Giá bán: LH

tien-viet-nam-cong-hoa-1972-bo-thu-6

2. Tờ 10.000 đồng Trâu rừng năm 1975, Mặt trước Dinh độc lập, mặt sau: hình Trâu rừng.

Giá bán: LH

tien-viet-nam-cong-hoa-1972-bo-thu-7

3. Tờ 1000 đồng Trương Công Định 1975 (không phát hành) Mặt trước hình ông Trương Công Định, mặt sau: ngôi mộ ngài Trương Công Định.

Giá bán: LH

tien-viet-nam-cong-hoa-1972-bo-thu-8

Lưu ý: với 3 tờ tien co của năm 1975 quý khách vui lòng liên hệ để thêm chi tiết.

SẢN PHẨM LIÊN QUAN: