Chuyên phân phối tiền USD, tiền lì xì

Turks and Caicos Islands[Bản đồ, quốc kỳ, quốc huy Turks and Caicos Islands]

Quần đảo Turks và Caicos (tiếng Anh: Turks and Caicos Islands, là một vùng lãnh thổ nằm trong quần đảo Angti (hay còn gọi là quần đảo Caribe) thuộc Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland. Diện tích nơi đây vào khoảng 417 km² (xếp hạng 199 thế giới); dân số xấp xỉ 21.726 ngơời (xếp hạng 208 thế giới).

Speak Your Mind

*